Cynghorau Clock 2016-03-22 14.30.45 2016-03-22 14.15.21 Calendar Yr Ysgol o'r Blaen Iau Babanod

Adran Iau /

Junior Department

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Athrawon Cymuned

Staff

Cymuned /

Community

Ein Hysgol Ni /

Our School

2016-03-22 14.14.41 Purple Mash

Polisïau / Policies

Purple Mash

Dysgwn fel teulu, tyfwn fel cymuned

Pennaeth / Head: April Wiggins

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors: Sarah-Louise Spinks

 

Ysgol Gymraeg Y Fenni,

Heol Dewi Sant,

Y Fenni,

NP7 6HF

01873 852 388

 

Picture1

Dyddiadau Pwysig /

Important Dates

Prospectws / Prospectus

*Un newydd yn dod!

*New one coming soon!

Llywodraethwyr / Governors

Amseroedd y Diwrnod / Times of the Day

Cyngor Ysgol /

School Council

ceop-logo Twitter Dyddiadau'r Flwyddyn / Dates of the Year 2016-2017 Dyddiadur y Tymor / Term Diary Unawd Blwyddyn 5 a 6 Unawd Blwyddyn 3 a 4 Unawd Blwyddyn 2 ac Iau Parti Unsain