2016-03-22 14.30.45 2016-03-22 14.15.21 Yr Ysgol o'r Blaen Iau Babanod

Adran Iau /

Junior Department

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Athrawon 2016-03-22 14.38.25

Staff

Siarter Iaith /

Language Charter

Ein Hysgol Ni /

Our School

2016-03-22 14.14.41 Purple Mash

Polisïau / Policies

Purple Mash

"Dysgwn fel teulu, tyfwn fel cymuned"

Pennaeth / Head: April Wiggins

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors: Sarah-Louise Spinks

 

Ysgol Gymraeg Y Fenni,

Heol Dewi Sant,

Y Fenni,

NP7 6HF

01873 852 388

 

Picture1

Prospectws / Prospectus

*Un newydd yn dod!

*New one coming soon!

Llywodraethwyr / Governors

ceop-logo

Tywydd Gwael / Inclement Weather

 

Ar gyfer diogelwch ein disgyblion a staff, rydym wedi penderfynu i gau’r ysgol yfory (11/12/2017) oherwydd yr eira. Cadwch golwg ar ein wefan/Facebook/Dojo am unrhyw diweddariadau.

For the safety of both pupils and staff, we have decided to close the school tomorrow (11/12/2017) because of the snow. Keep an eye on our Website/Facebook/Dojo for updates.

 

Diolch.