Calendar Yr Ysgol o'r Blaen Iau Babanod

Adran Iau /

Junior Department

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Athrawon Cymuned

Staff

Cymuned / Community

Ein Hysgol Ni /

Our School

Dogfennau Purple Mash

Dogfennau / Documents

Purple Mash

Dysgwn fel teulu, tyfwn fel cymuned

Ysgol Gymraeg Y Fenni,

Heol Dewi Sant,

Y Fenni,

NP7 6HF

01873 852 388

 

Picture1

Dyddiadur y Tymor / Term Diary