Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Amseroedd / Times

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

 

Sesiwn Bore / Morning Session: 9.00-12.00

Sesiwn Prynhawn / Afternoon Session: 13.15-15.15

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

Sesiwn Bore / Morning Session: 9.00-12.20

Sesiwn Prynhawn / Afternoon Session: 13.15-15.15

 

Clybiau / Clubs

 

15.15-16.30

 

Dydd Llun / Monday: Clwb Celf / Art Club

Dydd Mawrth / Tuesday: Clwb Celf a Chlwb Urdd / Art Clwb and Urdd

Dydd Mercher/ Wednesday: Clwb Drama a Cherddoriaeth / Drama and Music Club

Dydd Iau / Thursday: Clwb Chwaraeon / Sports Clubs