Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Blog

By ysgolyfenni, Feb 16 2018 02:01PM

Beyonce Knowles

Oeddech chi’n wybod roedd Beyonce wedi eni yn Texas? Ac cael gair ei hyn yn y geiriadur Oxfard? Ac rhaglen dogfen ei hyn? Yn y blog hyn bydd yn sôn am Beyonce ac ei bywyd!


Cafodd Beyonce ei eni yn 1981 ar y 4ydd o medi, yn Houston, Texas. Mae ganddo hi llawer o gyrfa: canwr,cyfansoddwr caneuon, dawnswr ac actoress. Roedd ei gyrfa canu wedi dechrau yn 1990au pan daeth hi yn canwr arwienol yr R&B pop group Destiny’s Child. Roedd yr aelodau yn Beyonce Konwles, Kelly rowland a Michelle williams, roedd yr group hefyd yn cael ei nabod fel ‘Girls tyme’ Mae Beyonce efo 3 plentyn, enwau nhw yn Rumi carter, Sir carter ac Blue Ivy Carter. Mae enwau olaf nhw yn carter achos mae Beyonce wedi priodu ir cnociwr Jay Z carter (Mattew Carter) Mae Beyonce wedi sereni yn llawer o bethau rhai ohonynt:

2016 MTV Video Awards

Beyonce and Jay Z on the

Good morning America

Epic (ffim)

Obsessed (ffilm)

Cattilack R

ecords (ffilm)

The Pink Panther (ffilm)

Dreamgirls (ffilm)

Austin Powers in Goldmember (ffilm)


By ysgolyfenni, Feb 2 2018 03:44PM

Oeddech chin gwibod bod roedd Adam Driver yn actio mewn dros 10 o filmiau ?


Oeddech chin gwybod bod roedd Adam Driver wedi priody ?


Oedd chin gwybod bod roedd Adam Driver mewn cartwnau fel spongebob neu the simpsons ?
Roedd Adam driver yn cael ei eni ar y 19 tachwedd 1983 ac yn 34 bwyddyn oed ac roedd enw

rieni Adam driver yw Nancy wright ac Joe driver mae enw brodedd a chwiorydd yw Minnie Driver

ac Amelia driver ac Ronnie driver. Roedd Adam Driver wedi priody Jone tucker mewn 2013.

Roedd Adam Driver yn actio mewn the simpsons ac spongebob
Dyma y filmiau mae adam driver mewn


star wars the force awakens

star wars the last jedi

silence

paterson

logan lucky

inside lewin daveis

while were young

midnight special

hungry hearts

what if

Lincoln


By ysgolyfenni, Feb 2 2018 03:05PM

Martin Luther King

Oeddech chin gwybod fod Martin Luther King yn arwyr I’r pobl du mewn 1957?Oeddech chi’n gwybod fod Martin Luther King wedi enwi ei araith enwog “I have a dream”? Oeddech chi’n gwybod bod Martin Luther King arfer bod yn y prif weinidog pobl du America tan 1968? y rheswm pam rydw I wedi dewis Martin Luther King I bod yn fy arwyr yw achos roedd e wedi dysgu bod pobl du gallu gwneud yr un peth a pobl gwyn.Yr rheswm pam rydw I yn credu hwn yw achos bod pobl gwyn ddim yn hoffi pobl du. Roedden ni yn credu bod pobl du methu gwneud yr un peth a pobl gwyn achos dim ond lliw ei croen.Roedd gan Martin Luther King 4 plentyn enwau o Yondola Denise King, Dexter Scott King,Bernice Albertine King,ac Martin Luther King y iii.Roedd Martin Luther King wedi enill preis Nobel Pice mew y flwyddyn 1964.Roedd Martin Luther King hefyd wedi enill yr presidential medal of freedom” yn 1977.Enilloddd e hefyd “congreisional gold medal”ar ol iddo fe marw yn 2004.Roedd Martin Luther King wedi Cael ei eni ar 15fed o Ionawr 1929.Roedd Martin Luther King yn un o’r Americanoedd du.


By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:34PM

Heddiw rydw i yn mund I sharad am Albert Einstein.Oeddech chi’n gwibod bod mae Albert Einstein yn cael memory ruch.Oeddech chin gwibod bod roedd Albert Einstein yn consider bod roedd e yn agnostic.A oeddech chi yn gwibod bod roedd e yn dysgi yn araf.Roedd Albert Einstein ddim yn hoffi gwisgo hosanay.Roedd Einstein yn feilo university.Roedd Einstein yn famous am y ruch memory.Y llygaid Einstein yn saff mewn box yn NYC a roedd Einstein ddim yn cael car a roedd e methi gyri.Mae y scientist favorite Einstein yn Galileo Galilei. Oriau cyn I fe marw roedd eyn trio I proof ei theory am popeth
By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:27PM

Tim Peake

Oeddech chi’n gwybod bod y tro cyntaf i Tim Peake ymweld a’r lleuad oedd a’r Rhagfyr yr 15ed 2015, yr oedran 43? Oeddech chi’n gwybod bod parhaeodd Tim a’r y lleuad am 185 dydd 22 awr a 11munud? Oeddech chi’n gwybod bod Tim Peake wedi ennill y wobr ‘International Space Station partnership’? Yn y blog yma byddai’n siarad am Tim Peake a’i yrfa.


Cafodd Tim Peake ei eni yn Chichester, West Sussex a’r y 7fed o Ebrill, 1972. Yn 1992, fe gweithiodd yn yr Army Air Corps. Yn 1994, fe ddaeth Tim yn peilot hofrennydd, ac yn hyfforddwr hofrennydd yn 1998. Enw llawn Tim ydy Timothy Nigel Peake. Gorffennodd gweithio yn yr Army Air Corps a’r ol 17 flwyddyn ac dros 3,000 awr yn hedfan yn 2009.


Yn ESA

Yn ESA, fe curodd Tim dros 9,000 ymgeisydd am un o’r chwech le yn Rhaglen Hyfforddi Gofodwr. Roedd y process yn cynnwys arholiad ymarfer corf, a sawl cyfweliadau. Fe roedd angen i teulu Peake symyd i Cologne am y hyfforddi yn ESA. Fe ddaeth Peake yn y person Prydeinig gyntaf i hedfan mewn i’r gofod heb cyswllt preifat.


Fel rhan o’r hyfforddi, fe wnaeth Tim a phump gofodwr arall creu cenhadaeth rhyngwladol, i byw ac I archwilio systemau ogofau yn Sardinia. Fe wnaeth y cenhadaethhyn gadael i nhw gweithio a’r sut mae pobl yn ymateb byw yn y amodau eithafol. Roedd yr archwilio hyn wedihelpu nhw i weld sut bydd pobl yn ymdopi gyda’r lle cyfynedig yr ISS.

http://www.youtube.com/watch?=nLKW2Ggopq8