Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Blog

By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:22PM

Oeddech chi’n gwybod bod Jessica Ennis-Hill wedi ennill 9 medal aur yn ei gyrfa rhedeg? Oeddech chi’n gwybod bod hi wedi cystadlu fel heptathlwraig ac petathlwraig? Oeddech chi’n gwybod bod fenyw Prydeinig wedi ennill medal aur yn yr Olympaidd? Yn y blog yma rydw i’n mynd i ddweud am bywyd a gyrfa rhedeg Jessica Ennis-Hill.

Cafodd Jessica Ennis-Hill DBE ei geni ar y 28ain o Ionawr 1986 yn Sheffield. Cafodd ei magi gan ei mam, Alison Powell ai thad Vinnie Ennis. Dechreuodd ei chariad am chwaraeon trac ac maes pan roedd hi’n ifanc iawn a chymerodd ei rhieni hi a’i chwaer iau, Carmel, i ddigwyddiad chwaraeon yn Stadiwm Don Valley, Sheffield. Penderfynnodd Jessica mynd i glwb y dref ac ar unwaith, tynnodd sylw arbenigwyr am ei thechneg agos-i-berffaith am athletaidd. Datblygodd hi i fod yn athletwr arbennig o’r oedran 10! Pan roedd Jessica yn ei harddegau, roedd hi wedi cwrdd a’i hyfforddwr a ddechreuodd hi glwb go iawn Sheffield pan roedd hi’n 11!


Enillodd Jessica Ennis y pencampwriaeth Cenedlaethol Ysgolion Uwchradd gan cystadlu yn y cystadleath naid uchel. Ar ol llawer o lwyddiant fel plentyn, yn 2006 cystadlodd Ennis yn y Gemau Gymanwladol ac ennillodd efydd gan greu gorau personol newydd o 6,269 o bwyntiau. Aeth Ennis ymlaen i gystadlu yn yr Olympaidd 2012, Llundain ac ennill aur fel heptathlwraig! Hefyd ennillodd Jessica arian yn yr Olympaidd 2016! Ar ol y digwyddiad cyffrous i Ennis penderfynnodd ymddeiol o athletaidd.


Yn y cyfamser roedd Jessica Ennis wedi priodi Andy Hill ac cael dau plentyn, un o’r enw Reggie Ennis-Hill ac mae’r plentyn arall ddim wedi cael ei enwi eto!


Heddiw mae’r Olympaidd yn lle hwyl i bobl dangos eu cariad am athletaidd ac cystadlu am y fedal aur enwog!!

By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:15PM


Oeddech chi’n gwybod bod Jacqueline Wilson wedi gwerthu dros 40 miliwn llyfr mewn Prydain Fawr? Oeddech chi’n gwybod bod Jacqueline Wilson wedi cael ei marchogaethu yn 2008 am ei gwaith ar gyfer llyfrau ac elusenau? Oeddech chi’n gwybod bod 41 o’i llyfrau wedi cael eu enwebu fel rhai o’r 100 llyfr gorau gan y BBC? Yn y blog yma, rydw i’n mynd i ddweud am lyfrau a bywyd Jacqueline Wilson.


Cafodd Dame Jacqueline Wilson DBE, FRSL, ei geni ar y 17eg o Ragfyr, 1945 yng Nghaerfaddon i ei rhieni Harry a Margaret. Dechreuodd ysgrifennu i D.C Thompson fel rhan o gylchgrawn o’r enw ‘Jackie’. Yn 1965 priododd hi Miller Wilson ond ysgaron nhw yn 2004. Roeddent yn briod am 40 mlynedd ond roedd Miller yn casau darllen! Heddiw mae Jacqueline Wilson wedi ysgrifennu dros 150 o lyfrau!


Er bod Jacqueline Wilson wedi gwerthu miliynau o lyfrau o amgylch y byd, mae hi dal yn cadw amser ar gyfer helpu eraill. Daeth hi’n noddwraig i’r elusen ‘Momentum’ sy’n helpu plant a’u teuluoedd wrth fynd trwy gancr. Mae hi hefyd yn noddwraig i ‘The Friends of Richmond Park’ sy’n helpu anifeiliaid mewn parcoedd lleol. Yn 2013, daeth yn ganghellor a chafodd ei doethuriaethu ym Mhrifysgol Roehampton. Yn y prifysgol, mae hi’n addysgu ysgrifennu creadigol ar gyfer myfyrwyr lefel meistr.


Pob mis mae Jacqueline Wilson yn ysgrifennu cylchgrawn o’r enw ‘JW Mag’. Yn y cylchgrawn, mae hi’n ysgrifennu dyddiadur, dysgu pobl sut i dynnu lluniau fel ei darluniwr Nick Sharratt a llawer o bethau arall. Yn wahanol i gylchgronnau arall, mae ‘JW Mag’ yn addas ar gyfer pobl efo dyslexia. Mae llawer o lyfrau Jacqueline Wilson wedi cael eu drosi mewn i raglennu teledu. yn 2002, cafodd 'The Story of Tracey Beaker’ ei wneud yn rhaglen ar CBBC. Mae Hetty Feather hefyd wedi cael ei droi yn rhaglen ar CBBC.


Dyma linc i Jacqueline Wilson yn darllen Lily Alone: https://m.youtube.com/watch?v=Kih-Etcthcg

Dyma linc i wefan Jacqueline Wilson: https://www.jacquelinewilson.co.uk/


By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:11PM

Wyt yn gwibod mae enw llawn Sam Kennady Warburton?mae e wedi derbun OBE sydd yn meddwl Oder Of The British Empire? Ac yn dal recorod am dal 4 cap am y British liones?

Yn y blog yma dwi mynd i sharad am Sam Warburton a pam mae e yn fy arwr

Pam dwi yn hoffi Sam Warburton?

Dwi yn hoffi Sam oherwydd mae Sam fel frind I fi achos dwi wedi gweld e 10 gwaith a 1 gwaith or 10 mae e wedi rhoi fi pump ichel. Dwi gyda llwyth o peli rygbu a mae e wedi rhoi autograff ar nhw.

5 pwynt fwyaf Sam Warburton

5.Chwarae gêm a gwneud 23 allan o 99 tackle

4.Derbyn 36 cap fel captin

3.4 cap am y British Lions

2.Y bachgen ifancaf i chwarae am cymru

1.Charae mewn 6 six nation


SAM WORBURTON 20

JUSTIN TIPRIC 1

SAMSAN LEE 1

DAN BIGGER 4

ENW STATS https://www.youtube.com/watch?v=POr1EiXjLiA youtube.com


By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:09PM

Oeddech chin gwybod bod roedd Gareth Bale yn symud I Real Madrid am g£86m?

Oeddech chi’n gwybod bod mae Gareth Bale wedi scoria 24 gôl am cymru?

Oeddech chi’n gwybod bod mae arwr Gareth Bale yn Ryan Giggs?

Cafodd Gareth Bale ei geni a’r 16fed o Gorffenaf 1989,Cymru Caerdydd a oedran fe nawr yw 28 oed.Enw cyfan Bale yw Gareth Franc Bale.Yn 2013 gwanaeth Bale rhywbeth arbennig.Roedd Bale yn helpu bachge n oedran 4 a o’r enw Luca.Roedd Bale yn trio codi £1.5m punt am coes prosthetig.At 16 oed chwaraeodd Bale ei gêm proffesiynol gyntaf am southanpton yn 2006 yn scorio llawer fel freekickiau a mwy.A’r ôl Southampton aeth bale I spurs am £7m yn 2007.Gareth Bale yw un or chwaraewyr gyflymaf yn y byd. scoriodd Bale llawer o gôliau a roedd e’n ychwaraewr gorau am tothenam.Yn fy marn I gôl gorau Bale am Cymru yw yn erbyn y’r alban yn y munudau olaf a seuthodd Bale a aeth yn syth yn y top cornel.Dechreuodd Gareth yn chwarae fe left back ond nawr maen chwarae fel winger.Scoriodd Bale 26 gôl yn 44 gêm. Ath gareth Bale I Real Madrid yn 2013.Efo Real madrid ennillodd Bale y Champions league yn 2015/16,2016/17,2013/14.Am gôliau Bale am Real Madrid edrych https://youtu.be/spp3scwEZBM .Partner Bale yw Ema Rhys Jones.Mae Bale yn chwaraen da iawn felly gwyliwch fe.

By ysgolyfenni, Feb 2 2018 02:03PM

Ydych chi wedi clywed am y gwyddonor Stephen Hawking? Ydych chi wedi clywed am ei damcaniaethau enwog? Ydych chi erioed wedi edrych lan i Stephen fel eich arwr?

Yn y blog uma rydw i yn mynd i son amdano fy arwr, Stephen Hawking, ag ei fywyd cyffrous.


Cafodd Stephen ei enu yn 1942, ar y 8fed o Ionawr mewn Oxford, Lloegr, i ei rhieni Isobel a Frank Hawking. Dechreuodd ysgol yn ysgol Byron House, ond cafodd ei anfon allan o’r ysgol oherwydd dwedodd yr ysgol cafodd diffyg weithio. Yna symydodd ymlaen i St Albans School for Girls achos yn dyddiau yna roedd gan fechgyn y hawl i mynd i ysgol ferched tan y oedran o 10. Ond ar ôl iddo dod yn deg aeth i St Albans tan wnaeth dechrau prifysgol. Aeth i prifysgol Oxford lle dysgodd physig. Mlynyddoedd ar ôl, graddiodd Hawking hefo gradd mewn physig. Yn anffortiynus darganfododd ei fod hefo Amyotrophic Lateral Disease, roedd hyn yn meddwl ei fod methu siarad new symyd llawer o’i corf, bydd e’n wneud newid enfawr a rei fywyd!


Er ei fod hefo’r afiechyd aeth ymlaen i dysgu yn Prifysgol Cambridge, ac darganfod y ‘Quantom Theory’. Yna cafodd ei wobrwyo CBE gan y frenhines pryd roedd e yn pedwar deg, am ei gwaith called ac ei hyder. Wedyn ysgryfenodd ei lyfr gyntaf: ‘A Brief History of Time’, ac yn dilyn cafodd ei wneud yn Cymydaith Anrhydded. Ysgrifennodd pedwar llyfr arall rhwng 1993 a 2006 amdano’r bydysawd ag ei fywyd. Yn ddiweddar cafodd ffilm ei creu or enw ‘The Theory of Everything’ amdano bywyd unigryw Stephen, ac heddiw mae e dal i ysgrifennu llyfrau ac darganfod damcaniathau. Mae e’n 76.


Dyma fideo o Stephen yn ffeindio ei lais newydd:

https://youtu.be/pqxolfwlvag