2016-03-22 14.30.45 2016-03-22 14.15.21 Yr Ysgol o'r Blaen Iau Babanod

Adran Iau /

Junior Department

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Athrawon 2016-03-22 14.38.25

Staff

Siarter Iaith /

Language Charter

Ein Hysgol Ni /

Our School

2016-03-22 14.14.41 Purple Mash

Polisïau / Policies

Purple Mash

"Dysgwn fel teulu, tyfwn fel cymuned"

Pennaeth / Head: April Wiggins

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors: Sarah-Louise Spinks

 

Ysgol Gymraeg Y Fenni,

Heol Dewi Sant,

Y Fenni,

NP7 6HF

01873 852 388

 

Picture1

Prospectws / Prospectus

*Un newydd yn dod!

*New one coming soon!

Llywodraethwyr / Governors

ceop-logo

Mae gwefan newydd wrthi yn cael ei greu!

 

A new website is under construction!