Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Cyfeillion / PTA

Cyfeillion Y Fenni (Friends of Ysgol Gymraeg Y Fenni)

 

The purpose of the Cyfeillion is:

-       To promote the Welsh language for the pupils of Ysgol Gymraeg Y Fenni

-       To promote Education through the medium of the Welsh Language.

-       To Raise finance for purchases, projects and initiatives at Ysgol Gymraeg Y Fenni.

-       To further the contacts between school, parents and the local community.

 

The Cyfeillion meet at least once per term - typically the second Tuesday of the Term, and the AGM is held in October.

 

Membership is open to any parent or guardian with a child attending Ysgol Gymraeg Y Fenni, teachers of the school and anyone who supports the aims of the school.

 

Through the course of the year we organise events such as discos, the Summer BBQ and a St. Davids Day Twmpath for the family to attend.  This helps us raise much needed funds for the school to finance purchases such as new tablets, or fund the further development of the outside area. We also run "Clwb 200" - a monthly prize draw which gives members a chance to win one of 3 cash prizes each month as well as contribute to the funds we raise.

 

We're always keen to see new faces and hear new ideas for events, so feel free to contact us and find out more.

 

_____________

 

Nôd  Cyfeillion Y Fenni yw :

-       Hyrwyddo'r iaith Gymraeg i ddisgyblion Ysgol Gymraeg Y Fenni.

-       Hyrwyddo addysg drwy'r iaith Gymraeg

-       Codi arian i helpu'r ysgol brynu eitemau a chymorthwyo prosiectau a mentrau Ysol Gymraeg Y Fenni.

-       Adeiladu cysylltiadau cryfach rhwng yr ysgol a'r gymuned.

 

Mae'r Cyfeillion yn cyfarfod unwaith y tymor - fel arfer ar yr ail ddydd Mawrth o'r tymor, ac mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei chynnal ym mis Hydref.

 

Mae croeso i unrhyw riant/gwarcheidwad disgybl Ysgol Gymraeg Y Fenni neu athrawes, ymuno â'r Cyfeillion.

 

Rydym yn trefnu digwyddiadau fel disgos, Barbeciw Hâf a Twmpath Dydd Gŵyl Dewi i godi arian i’r ysgol.

Mae'r arian yn helpu'r ysgol brynu eitemau fel tabledi newydd a thalu am waith i ddatblygu'r ardal allanol.

Hefyd, rydan ni’n rhedeg  "Clwb 200" - y loteri lle gall aelodau ennill un o dair wobr ariannol bob mis.

 

Mae hi’n bleser weld gwynebau newydd a chlywed syniadau newydd felly cysylltwch â ni a chael gwybod mwy.

 

Facebook - "Cyfeillion Y Fenni

Email/ebost - cyfeillionyfenni@hotmail.com