Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Cyngor Ysgol / School Council

* Required

Hoffech chi anfon neges neu syniad i gyngor ein hysgol? Llenwch y ffurflen isod a gwasgwch 'anfon'.

Would you like to send a message or an idea to the school council? Fill in the form and press 'send'.