Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Staff yr Ysgol / School Staff

Meithrin / Nursery

Rebeca Blackmore

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Leah Blunsdon

Cynorthwyydd

Blwyddyn 1 / Year 1

Mairwen Large

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Victoria Hoskins

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Emma Bryn

Blwyddyn 2 / Year 2

Rachel Davies

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Hannah Poulton

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Gemma Holman

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 a 6

Rhiannon Ellis

Cynorthwyydd

Carys Glyn

Athrawes

Teacher

Bethan North

SENCO

Dirprwy Dros Dro

Acting Deputy

Rhiannon Thomas

April Wiggins

Pennaeth

Head

Brenda Vater

Swyddfa

Office

Sharon Cole

Swyddfa

Office

Paul Blunsdon

Gofalwr

Caretaker

2015-01-26 08.10.49 2015-01-26 08.06.32 2015-01-26 08.32.58 2015-01-26 08.15.36 2015-01-26 08.44.28 2015-01-26 08.27.39 2015-01-26 08.43.34

Debra Edwards

Cynorthwyyd

2015-01-26 08.40.46 2015-01-26 08.36.48 2015-01-26 08.01.47 2015-01-27 08.37.12 2015-01-27 08.39.56 2015-07-16 08.40.36 2015-05-22 09.50.45 2015-02-04 08.48.31 2015-03-26 07.35.02

Cerys Loveridge

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Rhodri Harries

Athro Dosbarth

Class Teacher

2015-01-27 08.38.04 2015-02-03 08.21.54 2015-01-27 13.22.22 2015-01-28 16.15.50

Claire Jones

Judith Williams

Naomi Carroll

Cynorthwyydd

Simon Alexander

Athro Dosbarth

Class Teacher

Siân Williams

Cynorthwyydd

Cerys Allen

Cynorthwyydd

Angharad Parry

Cynorthwyydd

Dosbarth Derbyn / Reception Class

Naomi Carroll

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Matthew Dicken

Dirprwy Dros Dro

Acting Deputy

Rhiannon Leaver-Thomas

Cynorthwyydd Dysgu Lefel Uwch

Higher Level Teaching Assistant

IMG_6487 2015-01-27 08.37.12 Rebeca IMG_6049 angharad IMG_6041

Ruth Coleman

Athrawes Ddosbarth (Cyfnod Mamolaeth)

Class Teacher (Maternity Leave)

2015-07-16 08.42.46 IMG_6486 sharon

Mai Jones

Cynorthwyydd

Sharon Evers

Cynorthwyydd

Heidi James

Cynorthwyyd

IMG_6043 IMG_6484 IMG_6487 IMG_6488

Sian-Eleri Fudge

Athrawes Ddosbarth (Cyfnod Mamolaeth)

Class Teacher (Maternity Leave)