Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Staff yr Ysgol / School Staff

Meithrin / Nursery

Derbyn  a Blwyddyn 1 / Reception Year 1

Siân Wyn Nicholas

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

April Wiggins

Pennaeth

Head

2015-01-26 08.43.34

Cerys Loveridge

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Dosbarth Derbyn / Reception Class

Naomi Carroll

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Sharon Evers

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

Blwyddyn 2 / Year 2

Blwyddyn 3 / Year 3

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Ruth Coleman

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Cerys Allan

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Victoria Hoskins

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Mairwen Large

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Heidi James

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Bethan North

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Mai Jones

Cynorthwyydd Lefel Uwch / Higher Level Teaching Assistant

Catrin Beech

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Rachel Davies

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Siân-Eleri Fudge

Dirprwy Bennaeth  Deputy Head

Siân Williams

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Gemma Holman

Athrawes Ddosbarth

Class Teacher

Matthew Dicken

Athro Dosbarth

Class Teacher

Carys Glyn

Athrawes

Teacher

Naomi Carroll

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Deb Edwards

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Angharad Parry

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Emma Bryn

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Sharon Cole

Swyddfa

Office

Nia Edwards

Swyddfa

Office

Paul Blunsdon

Gofalwr

Caretaker

Leah Blunsdon

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Carys Glyn

Athrawes

Teacher

Rhodri Harries

Athro

Teacher

Sam Jones

Athro CPA

PPA Teacher

Rhiannon Leaver-Thomas

Cynorthwyydd Lefel Uwch

Higher Level Teaching Assistant

4 IMG_6487 2015-01-26 08.36.48 2015-01-26 08.10.49 IMG_6488 2015-01-26 08.27.39 angharad 2015-07-16 08.42.46 sharon 2015-01-26 08.40.46 2015-01-26 08.44.28 IMG_6049 IMG_6486 2015-03-26 07.35.02 2 2015-01-26 08.01.47 2015-01-27 08.39.56 2015-01-27 08.38.04 2015-02-04 08.48.31 2015-01-26 08.32.58 2015-01-26 08.21.56 2015-02-03 08.21.54 2015-07-16 08.40.36 2015-01-27 08.37.12 3 Sian Eleri IMG_6487 1 IMG_6043 2015-01-26 08.27.39