Ysgol Gymraeg

Y Fenni

Gweinyddiaeth

Square

Dysgwn fel teulu, tyfwn

fel cymuned

Geiriadur yr Academi

BBC Learner's Dictionary

Picture1 ceop-logo

Trydar / Twitter

I ymuno gyda ein teulu Trydar, dilynwch y camau isod:

1. Darllenwch y canllawiau.

2. Ar eich ddyfais, logiwch i mewn i Drydar a chwiliwch am @ysgolyfenni a gwnewch gais i ddilyn ni.

3. Llenwch y ffurflen isod felly gallwn rhoi ganiatad i chi gweld y cyfrif.

 

To join our Twitter community, follow the steps below:

1. Read the terms and conditions.

2. On your device, sign in to Twitter and search for @ysgolyfenni. Then make press follow.

3. Fill in the form below so that we can give you access to the account.

Canllawiau Terms and Conditions
* Required